9 septembrie 2010

Preot ecumenist, dascăl luminat

Am aflat de curând despre o inițiativă a profesorului Emil Moise de a sprijini un elev de la Colegiul Agricol din Buzău, persecutat de profesorul de religie pentru că a îndrăznit să pună o întrebare legată de evoluționism. Textul descrie o bucată de realitate din România profundă, pe care de multe ori, locuind în oraș, tindem să nu o vedem: copiii de la sate, cu probleme familiale și materiale, care se chinuie făcând zilnic naveta la oraș ca să urmeze un grup școlar agricol. Și iată ce bătălii ideologice surprinzătoare se dau în acest mediu !

„Stimate Domnule Director,

Ca profesor în general, de discipline socio-umane în special, am iniţiat mai multe acţiuni privind respectarea şi promovarea drepturilor copilului, în vederea urmăririi interesului superior al acestuia, în cadrul Colegiului Agricol, dar şi în general, în sistemul de învăţământ din România, acţiuni şi demersuri personale care au fost completate cu proiectele organizaţiei neguvernamentale din care fac parte.

În general, toate aceste acţiuni au fost finalizate în favoarea interesului superior al copilului, însă în majoritatea cazurilor rezultatele au venit după ce am depus eforturi susţinute sau chiar după câştigarea unor procese în faţa instanţelor de judecată.

Prin prezenta, în baza obligaţiilor legale pe care le am în calitate de cadru didactic şi totodată având încredere în disponibilitatea dumneavoastră de a fi receptiv la probleme ce ţin de drepturile copiilor, elevi în cadrul Colegiului Agricol, vă aduc la cunoştinţă situaţia elevului Stere Ştefan, din clasa a IX-a G (an şcolar 2009/2010), cu rugămintea de a dispune, de urgenţă, măsurile legale ce se impun în soluţionarea problemei acestuia.

Încă din prima zi a perioadei de încheiere a situaţiilor şcolare neîncheiate, elevul Stere Ştefan a venit la şcoală zi de zi, pentru a îşi încheia, printre altele, situaţia şcolară la disciplina Religie. Venirea zilnică la şcoală a elevului Stere Ştefan a implicat costuri foarte mari pentru familia acestuia, în condiţiile în care tatăl său este decedat, iar domiciliul este situat la aproximativ 40 km de şcoală.

Deşi, în una din zile, domnul profesor de Religie, Banu Cristian, i-a spus că îi va încheia situaţia şcolară, acesta nu a mai venit la şcoală, încălcându-şi obligaţiile profesionale (de altfel, unii colegi mi-au spus că domnul Banu a afirmat că nu o să îi încheie situaţia şcolară a elevului Stere Ştefan).

În contextul obligaţiei noastre de a asigura satisfacerea dreptului fundamental al copilului la educaţie, în situaţia, nu atât de importantă, dar nicidecum de neglijat, în care în şedinţele consiliului profesoral aţi insistat pe faptul că banii alocaţi unităţilor şcolare sunt în funcţie de numărul elevilor, vă amintesc că am avut nenumărate discuţii cu dumneavoastră, urmate de propunerile mele concrete, în care v-am adus la cunoştinţă cazuri ale unor elevi care, deşi în cadrul învăţământului obligatoriu, au fost nevoiţi să abandoneze şcoala pentru că, provenind din familii cu situaţie materială sub limita subzistenţei, în condiţiile în care decontarea banilor cheltuiţi cu transportul a întârziat, nu şi-au permis să suporte costurile transportului din mediul rural în cel urban.

Problema însă este mult mai gravă: aşa cum acesta mi-a declarat, fapt confirmat de majoritatea colegilor de clasă, situaţia elevului Stere Ştefan a rămas neîncheiată la disciplina Religie, deoarece în timpul unei ore acesta l-a întrebat pe domnul Banu, care teorie ar trebui să fie luată în considerare cu privire la apariţia fiinţei umane – teoria evoluţionistă, a celebrului naturalist Charles Darwin, care i-a fost predată la ora de biologie, sau teoria creaţionistă, predată ad litteram la ora de Religie. Astfel de întrebări pot genera discuţii fructuoase pe care, cred, orice profesor şi le-ar dori, indiferent dacă se află într-o tabără sau alta ori dacă încearcă să păstreze neutralitatea epistemologică. Numai că domnul Banu, ca urmare a întrebării interesante adresate de elevul Stere Ştefan, l-a mustrat şi l-a ameninţat că pentru o astfel de întrebare nu îi va încheia situaţia şcolară, ceea ce s-a şi întâmplat.

Este de observat că elevul Stere Ştefan nu are absenţe la disciplina Religie. De asemenea, vă amintesc că în privinţa domnului Banu Cristian au mai fost depuse plângeri în acest sens, care, în mod nelegal, nu au fost soluţionate de conducerea şcolii. Mai mult, domnul Banu este învinuit într-un proces penal, în care Judecătoria Buzău şi Tribunalul Buzău au decis începerea urmăririi penale, pentru că a bătut un elev şi a jignit o elevă, în timpul programului şcolar, deoarece au solicitat, în mod oficial şi legal, să nu frecventeze disciplina facultativă Religie.

Astfel de fapte grave ale domnului Banu, sancţionate în legislaţia din România cu răspundere penală, exercitate în calitate de cadru didactic, prin care se aduce atingere nu numai integrităţii fizice ori psihice ale copiilor dar şi dreptului fundamental al acestora la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie ar trebui analizate mult mai atent, în contextul în care nu sunt singulare şi sunt săvârşite în mod repetat.

Faptul că domnul Banu nu a încheiat situaţia şcolară a elevului Stere Ştefan este cu atât mai grav cu cât cadrul didactic respectiv a pus note sau a încheiat numeroase alte situaţii şcolare unor elevi care nu au venit nicio zi la şcoală.

Astfel: eleva Trandafir Cristina Valentina, clasa a IX-a A, are două note 9, la disciplina Religie pe semestrul al II-lea, deşi nu a venit nicio zi la şcoală şi nici un alt cadru didactic nu i-a acordat vreo notă; eleva Petre Oana, clasa a IX-a B, are două note 9, la disciplina Religie pe semestrul al II-lea, deşi nu a venit nicio zi la şcoală şi nici un alt cadru didactic nu i-a acordat vreo notă; elevul Chioveanu Ionuţ Emil, clasa a IX-a I, are două note 9, la disciplina Religie pe semestrul al II-lea, deşi nu a venit nicio zi la şcoală şi nici un alt cadru didactic nu i-a acordat vreo notă; elevul Feraru Emil, clasa a IX-a F, are media 10 pe primul semestru la disciplina Religie, deşi nu a venit nicio zi la şcoală şi nici un cadru didactic nu i-a acordat vreo notă. În acest context, este de observat că domnul Banu i-a trecut elevului Stere Ştefan, care a frecventat orele disciplinei facultative Religie, numai nota 6 (având pe primul semestru media 6, iar pe al doilea doar o notă, 6 şi situaţia neîncheiată).

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind respectarea drepturilor copilului, ale Legii învăţământului şi ale Regulamentului de ordine interioară al Colegiului Agricol Buzău, vă rog ca de urgenţă să procedaţi la evaluarea elevului Stere Ştefan, de o comisie din care să nu facă parte domnul Banu Cristian şi astfel să îi fie încheiată situaţia şcolară la disciplina Religie.

Vă amintesc că la finele anului şcolar 2009-2010, v-am mai sesizat situaţia unei eleve căreia unul din cadrele didactice i-a încheiat situaţia cu media de corigenţă fără să o evalueze în ultima oră de curs, deşi eleva a fost prezentă, şi aţi soluţionat legal şi favorabil solicitarea elevei de a fi evaluată de o comisie din care nu a făcut parte cadrul didactic respectiv, cu menţiunea că în situaţia sesizată în prezenta lucrurile sunt mult mai grave.

Deoarece elevul Stere Ştefan a venit zi de zi la şcoală în perioada evaluărilor şi nu i-a fost încheiată situaţia şcolară, făcând naveta din localitatea Năieni, ceea ce a determinat familia să suporte cheltuieli suplimentare, vă rog să dispuneţi contactarea elevului şi chemarea acestuia la şcoală pe cheltuiala persoanelor vinovate.

Vă mulţumesc!

Cu respect,
Emil Moise
Profesor discipline socio-umane

Domnului Director al Colegiului Agricol Dr. C. Angelescu Buzău”*Emil Moise este profesor de filozofie și științe sociale la Buzău și membru al
asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință. Este un promotor activ al drepturilor omului și s-a făcut cunoscut la nivel național prin demersul pentru scoaterea icoanelor din școli.

Puteți citi despre acest caz și la Dollo News.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu